От 2009 година Си Ди Ел ООД
е внедрила и се прилага
системата за управление
на качеството в съответствие
с изискванията на стандарта
ISO 9001:2008,
а от 2019 г. - ISO 9001:2015.