От 2009 година Си Ди Ел ООД
е внедрила и прилага
системата за управление
на качеството в съответствие
с изискванията на стандарта
ISO 9001:2008.